Popis a určenie

Kontrolný roztok je určený na bežnú kalibráciu glukomerov značky TaiDoc Technology – TD 4235 Mini a TD 4116 Next.

Spôsob použitia

Kontrolný roztok sa používa namiesto vzorky krvi. Potrebné množstvo krvi sa nanesie na testovací prúžok a následne sa hneď vykoná bežné meranie.
Výsledok merania sa nesmie odchyľovať od známej koncentrácie kalibračného roztoku (v prípade odchýlky je potrebné použiť nový testovací prúžok, prípadne novú sadu prúžkov), alebo vykonať servisnú kontrolu glukomera.

Kedy je potrebné vykonať meranie s kontrolným roztokom

  • keď si precvičujete proces merania namiesto krvi
  • po každom otvorení novej tubičky s testovacími prúžkami TD 4335
  • ak sa Vám zdá, že glukomer alebo testovacie prúžky fungujú nesprávne
  • ak ste si opakovane namerali nečakané hodnoty glykémie
  • ak Vám glukomer spadol alebo sa inak poškodil

Skladovanie a manipulácia s kontrolným roztokom

  • znehodnoťte po 3 mesiacoch od otvorenia
  • na ampulku si napíšte dátum otvorenia
  • nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie
  • len na diagnostiku in vitro
  • pred použitím dôkladne potrepať

Kontrolné roztoky Vám na požiadanie zašleme zdarma.